Tervetuloa sivuillemme!

Staattisuudesta elävyyteen


Yritykset ja julkinen hallinto ovat omaksumassa liikkuvan kuvan ja visualisuuden tuomat uudet mahdollisuudet toiminnassaan. Aiemmin sisältöaineisto esimerkiksi kotisivuilla on ollut pääsääntöisesti staattisessa muodossa. Visuaalisuus muuttaa markkinoinnin ja viestinnän muotoja. Videoiden suosio on kasvanut tasaisesti ja samaa aineistoa voidaan käyttää eri kanaviin ja eri kohderyhmille.

Tekniset välineet ovat entistä kehittyneempiä. Muun muassa dronet eli kauko-ohjattavat kameralennokit ovat tehokkaita tallentamaan tapahtumia sekä luomaan holistisen kokonaiskuvan, miltä jokin paikka näyttää. Virtuaalisuudella saadaan korvattua myös ihmistyötä vaikkapa maatilojen peltokatselmuksissa ja metsien arvioinneissa. Tämä nostaa suoraan työn tuottavuutta.

Suositut hakukoneet nostavat hakutuloksissaan videota tekstin edelle. Myös mobiilikäytössä videohaku toimii ja pienempi näyttö suosii videota helpommin kuin tekstisivua. Organisaation sisäisen viestinnän ohella, asiakasviestintä kannattaa välittää videolla.

Julkisen hallinnon tehtävänä on tuottaa selvityksiä ja raportteja (kuten kunnissa kaavoituskatsaus) sekä edistää alueensa elinvoimaa. Kuntien viestinnässä ja markkinoinnissa on useita kohderyhmiä ja käytössä useita sähköisiä kanavia. Moderni tapa esitellä esimerkiksi kaava- ja yritysaluesuunnitelmia sekä markkinoitavia kiinteistöjä, on luoda niistä virtuaalimalli.

Virtuaalikierros on mobiili- ja päätelaitteilla selattava kierros kohteesta, jossa käyttäjä pääsee paikan päälle kurkistamaan kohteeseen verkkoselaimen avulla. Kävijälle voidaan näyttää kohteesta klikkauksella avautuvia erilaisia yksityiskohtia, saada lisätietoa, mallintaa 3D tai 360 kohteita tai vaikkapa painikkeella lähettää sähköpostia palvelukohteeseen tai asian valmistelijalle. Samalla kansalaiset ja myös asioista päättävät luottamushenkilöt saavat konkreettista, visualisoitua ja nopeasti omaksuttavaa tietoa.

Tarjoamme visuaalisen viestinnän palveluja, joita voidaan hyödyntää niin palvelumuotoilussa, viestinnässä ja markkinoinnissa, osana palveluiden digitalisoimishankkeita. Omalla kuvauskalustolla pystymme tuottamaan kustannustehokkaasti sisältöjä. Toteutamme myös koulutuksia, joiden avulla oma henkilöstönne kehittyy luomaan sisältöjä.

Jokainen projekti suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan lähtökohdat, tavoitteet ja resurssit huomioiden. Yhteistyöverkostossamme on alan parhaita osaajia. Toimintamme taustalla ovat vastuullisuusperiaatteet, tarvittavat luvat sekä kattavat vakuutukset erityisesti kuvaustoiminnassa.

Pyydä meiltä esittely, suunnitellaan yhdessä.

Käyttöesimerkit


Markkinointi- ja esittelyvideot (palvelu- ja tonttimarkkinointi, alue-esittelyt niin päättäjille kuin myös yhteistyökumppaneille sekä neuvotteluiden tukena).
Kartoitus ja mittaus palvelut (ilmakuvilla ajankohdan reaaliaikainen täydennys, tarkat <2cm kuvat kartoituksessa kuvat koordinaatistossa mahdollista siirtää yksinkertaisesti paikkatietoohjelman taustakartaksi).
3d- mallinnus, mallien hyödyntäminen (esim. vuokra-asuntojen kohdesivut, kunnan 3d suunnittelu).
Tilavuusmittaukset (mm. täyttöalueet, maa-ainesten ottoalueet, niiden seuranta sekä yleisesti maastonmuotojen tarkka tieto).
Valvontakohteet (esim. kiinteistöveroselvitykset).
Kaavoituskohteet ja – katsaukset (esim. kuva johon uusi rakennus istutettu tai johon kuvitettu havainnollistavaa materiaalia tai kaavoituskatsauksen kuvat ).

Tuotteet


Maankäyttö (ml.kaavoituskatsaus)

2 vrk:n ”pikakurssi” koulutuspaketti kunnan henkilökunnalle. Koulutus soveltuu esimerkiksi maankäytön ja teknisen toimialan henkilöstölle. Koulutuksen aikana käydään läpi laitteiden ja alan nykytila sekä tulevaisuuden näkymät, lainsäädäntö, toiminnot ja mahdollisuudet kuntatoimessa. Pääpaino on kuitenkin käytännön tekemisessä; käsikirjoituksessa, lentämisessä ja jälkikäsittelyssä.

Yrityspuisto

Käsikirjoitetut video- ja kuvamateriaalia sisältävät esittely – ja markkinointimateriaalit.

Kiinteistö (kunnan omat ja vuokrataloyhtiöt)

Video- ja kuvamateriaalia mittatilaustyönä + kohteiden 3d-mallinnus, esitteisiin, kotisivuille yms.

Pikakurssi

Koostuu: Luennosta, käytännön lentämisestä ja jälkikäsittelystä .Päivän käytännön kuvaukset ja jälkikäsittelyt voidaan suorittaa asiakkaan haluamasta kohteesta. Tämä mahdollistaa, että pikakurssin aikana tuotettu materiaali on suoraan hyödynnettävissä asiakkaan haluamalla tavalla. Koulutus ei edellytä asiakkaalta kuin tietokoneen ja verkkoyhteyden.Tuotamme lisäksi esimerkiksi 3d-malleja, kuvamateriaalia ja esittelyvideoita aluekohtaisesti, sekä jopa alle 2cm/pix ortoilmakuvia laajoistakin alueista. Modernein kuvanvakaimin suoritamme myös maanpäällistä videomateriaalia ja sisätilaesittelyitä. Saat meiltä myös 360º kuvat kohteesta.

Studio


Keski-Espoon Urheilupuisto Snap Content


Suomen kartta 360Snap ContentOta yhteyttä!

Myynti ja esittelyt:

Linkedin sivustomme

Tommi Henriksson, p. 045 219 6269

myynti@visualviestinta.com